Friday, July 1, 2011

Bersih 2.0 Versi Arab / حملة التظيف الثانيةOleh Dr. Mohd Rosdi Ismail

Tahniah saya ucapkan kepada pencipta logo Bersih 2.0 dalam versi Arab. Ia menunjukkan kesedaran kepentingan berbahasa Arab sudah menjadi budaya dalam kehidupan jiwa anak-anak muda kita. Tahniah saya ucapkan.

Namun sebagai pengamal Bahasa Arab, saya ingin memberi bantuan demi kebaikan kita semua seperti berikut;-

1. Perkataan "Bersih 2.0" versi Melayu tersebut bermaksud "seruan, ajakan, gesaan, dorongan ke arah menuntut suatu proses pilihanraya yang dikatakan benar-benar bersih dalam negara kita".

2. Berdasarkan maksud tersebut ia perlu diterjemahkan dengan perkataan التنظيف yang mengandungi makna usaha yang bersungguh-sungguh untuk melakukan pembersihan.

3. Manakala perkataan النظافة ia hanya sekadar merujuk kepada "kebersihan" yang terhasil sesudah sesuatu proses pembersihan yang dilakukan.

4. Untuk lebih jelas, kita boleh menterjemahkan perkataan "BERSIH 2.0" dalam bentuk frasa yang lebih lengkap sebagai حملة التنظيف ز

Terima kasih

No comments:

Post a Comment