Sunday, July 3, 2011

BERSIH 2.0 VERSI ARAB 2

Oleh Dr. Mohd Rosdi Ismail

Pada 1 Julai 2011 yang lepas saya telah memberi cadangan agar perkataan "Bersih" diterjemah ke dalam Bahasa Arab dengan menggunakan perkataan التنظيف, namun perkataan التنزيه sebenarnya adalah lebih tepat kerana sebab-sebab berikut;-

1. Kata kerja نزه - ينزه merujuk kepada kebersihan jiwa atau hati yang menjadi punca kepada lahirnya kerja-kerja yang baik termasuklah dalam proses pilihan raya.

2- Kata Dasar التنزيه bermaksud membersihkan sesuatu daripada kekotoran.

Bagaimanapun perkataan التنظيف masih boleh dipakai kerana ia masih bermaksud menjaga sesuatu daripada dicemari oleh sebarang unsur keraguan atau apa-apa yang haram.

Sekian. Wassalam

No comments:

Post a Comment